Dražby, exekuce - archiv

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
04.04.2017 20.04.2017 pdf 365/17
zánik exekučních příkazů - povinný: J.Škorničková
03.04.2017 19.04.2017 pdf 353/17
odročení jednání - povinný: Ing. P.Tuček
24.03.2017 25.04.2017 pdf 319/17
insolvenční návrh dlužníka - Libuše Pilná a Josef Pilný
15.02.2017 28.03.2017 pdf 167/17
oznámení konání dražebního roku (movitosi) proti povinnému - Re Engineering CZ, s.r.o a Eduard Král, 1952
14.02.2017 02.03.2017 pdf 163/17
insolvenční návrh dlužníků - Michal Štefančik, 1979 a Petra Štefančiková, 1980
14.02.2017 02.03.2017 pdf 162/17
insolvenční návrh dlužníka - Michal Karban, 1972
14.02.2017 24.03.2017 pdf 158/17
dražební vyhláška proti povinnému: Jan Žilka, 1981 zastoupen: JUDr. Irena Malá,obecný zmocněnec
13.02.2017 30.03.2017 pdf 153/17
elektrnická dražba proti povinnému - Ludvík Pečuk, nar. 1977
13.02.2017 15.03.2017 pdf 151/17
elektrnická dražba proti povinnému - Ing. Vladimír Šimon, nar. 1952, zemř. 2015 
30.01.2017 28.02.2017 pdf 87/17
movitý majetek - povinný: M.Křivohlavý
17.01.2017 09.03.2017 pdf 47/17
Dražební vyhláška el. dražby proti povinnému: Patrik Novotný, 1973
17.01.2017 09.03.2017 pdf 46/17
Dražební vyhláška el. dražby proti povinné: Ivana Šípová, 1965
16.01.2017 22.02.2017 pdf 45/17
Dražební vyhláška proti povinné: Anna Fialová, 1946
16.01.2017 28.02.2017 pdf 44/17
nařízení elektronické dražby proti povinnému: Rudolf Ryšavý, 1960
16.01.2017 01.02.2017 pdf 43/17
Nařízení exekuce proti povinnému: Jan Vaněk, 1980
05.01.2017 02.03.2017 pdf 14/17
nemovitosti v k.ú.Kaňk - povinný: J.Tesárek
21.12.2016 22.02.2017 pdf 1362/16
nemovitosti v k.ú.Kaňk - povinný: T.Tesař
16.12.2016 07.02.2017 pdf 1348/16
nemovitosti v k.ú.Předboj - povinná: H.Navrátilová
16.12.2016 18.01.2017 pdf 1347/16
spoluvlastnický podíl na nemovitostech - povinný: Z.Orct
16.12.2016 02.01.2017 pdf 1346/16
nemovitosti v k.ú.Solenice - povinný: M.Hanus
1 2 3      ››