Úplná uzavírka místní komunikace - ulice Zelená hora

Úplná uzavírka místní komunikace -  ulice Zelená hora  

Termín uzavírky : od 11.8.2016 do 30.9.2016 

Důvod : oprava opěrné zdi 

Objízdná trasa : nebyla stanovena