Částečná uzavírka III/3377 ul. Kremnická

1. Uzavřený úsek :   silnice III/3377 ul. Kremnická od křižovatky s ulicí Purkyňova po křižovatku s ulicí Za Barborou, provoz řízen světelnou signalizací

2. Doba trvání uzavírky :  od 18.9.2017 do 30.9.2017

3. Délka uzavírky :  cca 250 m

4. Důvod :  stavební práce - oprava povrchu vozovky