Kremnická a Táborská - částečná uzavírka silnice č.III/3377

částečná uzavírka silnice č. III/3377  - ulice Kremnická a Táborská -  od křižovatky s ulicí Kvapilova po křižovatku s ulicí Na Bylance

Termín uzavírky :  od 1.9.2016 do 1.7.2017

Důvod : oprava opěrné zdi ( druhá etapa )

Objížďková trasa : pro vozidla do 3,5t průjezd řízen světelným signalizačním zařízením, pro vozidla nad 3,5t objízdná trasa přes Kutná Hora,Karlov a Poličany